പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Tuesday, September 27, 2011

അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം -അധിക വായന

അയച്ചു തന്നത്
റസാഖ് മാലോറം

1 comment:

  1. റസാഖ് മാസ്റ്ററേ, നന്നായിട്ടുണ്ട് പേജുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത ഉണ്ടായാല്‍ നന്ന്.

    ReplyDelete