പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Saturday, September 24, 2011

സൗന്ദര്യ പൂജ വിശകലനം3 comments:

  1. വളരെ നല്ല വിശകലനക്കുരിപ്പ് .

    ReplyDelete
  2. പുലര്‍ വേളകള്‍ പൂക്കളം തീര്‍ത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കുളിച്ച്, പൂപ്പോലിപ്പാട്ട് പാടി മലനാടിനെ വിളിച്ച് , പൂക്കളം തീര്‍ത്ത ആ പകല്‍ വേളകള്‍ എന്നാണോ? അതായത് ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുടെ ഓര്‍മകളാണോ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്?

    ReplyDelete