പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Monday, March 19, 2012

ഇനിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന പ്രാര്‍ഥനയോടെ......

കവിത 
                                    സൈനികപത്നി
                                             
        ഇടനെഞ്ചു പൊട്ടിയൊലിച്ച ചോരത്തുള്ളി
        ഇഴയിട്ട പുഷ്പക്കുലയ്ക്കുമൊപ്പം
         ഒരുപിടി ശുഭ്രപ്രതീക്ഷകള്‍ കൂടുവ-
         ച്ചൊരുമിച്ച പച്ചത്തലപ്പുകളും 

ഒന്നിച്ചൊരുകൈക്കുടന്നയില്‍ നിന്‍കാല്‍ക്ക -
ലര്‍പ്പിച്ചതിധന്യയാകട്ടെ ഞാന്‍ 
ആപ്രഭാപൂരത്തില്‍നിന്നൊരു കൈത്തിരി
ഈയന്ധകാരത്തിലേറ്റട്ടെ   ഞാന്‍ 

         വീണ്ടുമൊരുവര്‍ഷമോടിയകലുന്നു 
         നീയില്ലയെന്നുഞാനെന്നോടു ചൊല്ലുന്നു 
          നീരൊഴുക്കുന്നെന്റെ കണ്ണുകള്‍, നീണ്ടൊരാ 
          വീഥിയിലെന്തിനോ നോക്കിനിന്നീടുന്നു 

അങ്ങ് കാര്‍ഗില്‍ ഭൂവിലര്‍പ്പിച്ച നിന്‍പ്രാണ-
നെങ്ങോമറഞ്ഞിരുന്നെന്നെനോക്കീടവേ 
അന്നുനീയെന്‍കാതിലോതിയവാക്കുകള്‍ 
മന്ത്രമായ്, ''ഭാരതഭൂമിയെ സേവിക്ക" 

          ചൊല്ലി ഞാനാമന്ത്രമെന്റെയുദരത്തില്‍ 
         സ്പന്ദനംചെയ്തൊരു കുഞ്ഞുകര്‍ണ്ണത്തിലും 
          സ്നേഹിച്ചുസ്നേഹംതിരിച്ചുവാങ്ങിച്ചവന്‍
          നാടിന്റെരക്ഷകനായ് വളര്‍ന്നീടുന്നു 

സ്മൃതികളില്‍  നീ മാത്രമെന്നുമെന്‍ ധൈര്യമായ്
ശക്തിയായ് ചൈതന്യദീപമായ് നില്ക്കുകില്‍ 
ഈജീവസാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാന്‍   
നിന്നോര്‍മ്മ  ശക്തിയായെന്നും തുണതരും ...
           
                   ****************************
..       
 അനിതാശരത്
 മലയാളം അധ്യാപിക 
ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ കാലടി

1 comment: