പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Thursday, August 25, 2011

കവിത മലയാളം സച്ചിദാനന്ദന്‍

സച്ചിദാനന്ദന്റെ മലയാളം എന്ന കവിത പി.പി പ്രകാശന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
സച്ചിദാനന്ദന്റെ മലയാളം എന്ന കവിത സുനില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക

No comments:

Post a Comment