പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Sunday, August 14, 2011

വിഡിയോ ലിങ്കുകള്‍

മലയാളം ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന വിഡിയോ ലിങ്കുകള്‍ നല്കുന്നു. ഉചിതമായത് ക്ലാസ്സില്‍ കാണിച്ച അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുക. കൂടുതല്‍ ലിങ്കുകള്‍ അയച്ചു തരികയും വേണം
സ്ക്രാപ് ബുക്ക്
മുസാഫിര്‍
മൈ പേപ്പര്‍ ബോട്ട്
മുന്നി
നന്‍പ


സമ്പാദിച്ചത്
അഹമ്മദ് ഷരീഫ് കുരിക്കള്‍
കാസര്‍ഗോഡ്

No comments:

Post a Comment