പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Saturday, July 30, 2011

സേവ് അനന്തു ക്യാമ്പൈന്‍

സുഹൃത്തുക്കളെ... ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കന്റെ ജീവനുവേണ്ടി നമുക്കും സഹയിക്കാനാവും. വിശദാംശങ്ങളറിയാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Check out this facebook page!സുഹൃത്തുക്കളെ... ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കന്റെ ജീവനുവേണ്ടി നമുക്കും സഹയിക്കാനാവും

No comments:

Post a Comment