പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Saturday, July 2, 2011

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത


2 comments:

  1. നല്ല കവിതലാപനാനുഭവം . അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദം . കൂടുതല്‍ കവിതകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

    ReplyDelete
  2. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഗംഭീരമാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങള്‍.അതില്‍ ഒന്നാംനിരയില്‍
    സ്ഥാനം നല്കാം ഈ കവിതാലാപനത്തിന്.

    ReplyDelete