പട്ടാളക്കാരന്‍ കഥാസ്വാദനം, സൗന്ദര്യപൂജ ആസ്വാദനം- കൃഷ്ണവേണി, ഇഖ്ബാല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, അശാന്തിപര്‍വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം - സമഗ്രാസൂത്രണം, സംവാദം .... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു....... അഭിപ്രായങ്ങള്‍‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുക.. കമന്റ് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Tuesday, July 19, 2011

ആശാന്റെ നായകന്മാര്‍

 മാതൃഭൂമിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആശാന്റെ നായകന്മാര്‍ (2, 3, 4, ) എന്ന പഠനം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ശേഖരിച്ചത് --കെ.സതികുമാര്‍ 
                        ഇഖ്ബാല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂള്‍ -കാഞ്ഞങ്ങാട്

No comments:

Post a Comment